SHELL

E8519,12 kr
Diesel23,96 kr
Bensin 9823,23 kr
Bensin 9522,28 kr

Priserna är listpriser som Stationerna har som referensvärden.
Vissa lokala avvikelser kan finnas.